РЕПЛЕК АД НИЗ ИСТОРИЈА

РЕПЛЕК АД Скопје е компанија која стана синоним на работењето со лекови, медицински помагала и медицинска опрема. Во текот на годините, компанијата постепено се развиваше и ги ширеше своите активности. Денес, после 71 години искуство и хармонизација на работењето со условите на пазарот, РЕПЛЕК АД со помош на сопствените ресурси и капитал, претставува една од поголемите фармацевтски компании во земјата.

РЕПЛЕК АД Скопје, како друштво за медицинско снабдување увоз-извоз беше формиран во 1945 година со одлука на Министерскиот совет на Федеративна Република Македонија.

Друштвото го имаше следниот развој во текот на годините

[cool-timeline layout=”default” animation=”fadeInUp” date-format=”Y” icons=”YES” show-posts=”20″]